מאגר שיעורי תורה

הזכרת מרן שנה שישית

 

צפת היא אחת מארבעת ערי הקודש שבארץ ישראל. כיליד העיר וכמי שלמד במוסדות החינוך שבה מזה למעלה משלושים שנה זכיתי להכיר את צפת בכל תקופותיה. נאלצתי לצאת את העיר לפרק זמן קצר לצורך לימודים בישיבה גבוהה בכפר חסידים, מחוסר מוסדות חינוך תורניים בעיר, וכאבתי לראות כששבתי וצפיתי בשינויים הרבים שחלו בעיר. בין היתר ראיתי כיצד התרחק הנוער מהיהדות ודרך המצוות, בפרט אותם ידידים, איתם גדלתי שהשתנו עד בלי היכר.

הרב רפאל כהן
ראש מוסדות יתד התשובה